Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

VENTETID 0-5 minutter: Mindst 85 % af kunderne ekspederes 
 
Mere end 20 minutter: Ingen venter længere 
 
Apoteket anvender såkaldt Direkte Ekspedition, dvs. receptekspedition foretages umiddelbart ved første henvendelse 
 
 
 
MÅLT 1. OKTOBER 
(45523 kunder) 
0-5 minutter 91%
Mere end 20 minutter: 192 kunder (svarende til 0,4%) 

Fejl ved medicinudlevering 

0,2% (højst 2 fejl for hver 1000 receptudleveringer) 
 
 
Målt 15. oktober 
0,01% 
 
 
Leveringsgrad
Målt 15 oktober 
98%
98%

Dine oplysninger